Ons Team

Visie

Wij hebben een specialistische expertise in huis en staan onze cliënten op effectieve wijze bij. Onze kernactiviteit bestaat uit het verlenen van juridische dienstverlening en indien nodig het initiëren van een (gerechtelijke) procedure om zo effectief en efficiënt mogelijk tot een oplossing te komen. Afhankelijk van de situatie zullen wij handelen maar altijd in overleg met u. In elke relatie is vertrouwen belangrijk en met dit in het achterhoofd streven wij naar de grootst mogelijke persoonlijke zorg tijdens het behandelen van uw zaak. Er zal overleg op regelmatige basis plaatsvinden en al onze cliënten worden op de hoogte gehouden van ontwikkelingen in het dossier.

Letselschade Noord Nederland
Wilko ten Have advocaat en eigenaar

Mr. W.G. ten Have​

De heer mr. W.G. ten Have (Wilko) heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Wilko is scherp en toegewijd en is uiterst bedreven in het vinden van oplossingen in complexe situaties. Hij heeft zijn kennis en ruime proceservaring opgebouwd binnen het jeugd(straf)recht en letselschaderecht. In zijn praktijk staan adviseren, bemiddelen en, indien nodig, procederen centraal waarin het belang van zijn clientèle leidend is. Vooropgesteld, het leven van een slachtoffer die geconfronteerd wordt met letselschade kan ingrijpend veranderen en dat geldt ook voor zijn of haar directe omgeving. Goede rechtsbijstand is derhalve een pré.

Bovendien komt men als slachtoffer dan terecht in een wereld die voor de meesten onbekend is. Een aansprakelijke partij laat zich meestal vertegenwoordigen door een verzekeraar met kennis, ervaring en meer middelen dan het slachtoffer. Het is van belang dat er twee partijen tegenover elkaar staan die beiden verstand van zaken hebben. Ons team kan u derhalve in het gehele proces terzijde staan zodat we samen kunnen streven naar een spoedige afwikkeling van uw letselschade, waarbij uw recht op (volledige) vergoeding van uw schade voorop staat.

Opleiding:
Nederlands recht (Rijksuniversiteit Groningen)

Rechtsgebieden:
Aansprakelijkheidsrecht/Personenschade Jeugd(straf)recht

Peter Schutte Advocaat

Mr. P.C. Schutte

De heer mr. P.C. Schutte (Peter) heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen met de specialisaties Privaatrecht en Bedrijfsrecht.

Als advocaat is Peter met name opgeleid en gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht en het financieel recht. Vanuit die specialisaties heeft hij een letselschadepraktijk opgebouwd waarbij hij adviseert, procedeert en namens cliënten optreedt in schikkingsonderhandelingen bij onder meer schadeverzekeraars. Als specialist weet hij dat een slachtoffer genoeg aan zijn hoofd heeft om daarnaast nog opgewassen te zijn tegen langslepende juridische procedures en complexe polisvoorwaarden of vaststellingsovereenkomsten. Juist vanuit dit uitgangspunt staat hij zijn cliënten op een doortastende en gedreven wijze bij.

Het belang van de cliënten staat voorop en – indien mogelijk – zal er alles aan gedaan worden om een lange, uitzichtloze, gerechtelijke procedure te voorkomen. Elke zaak verdient maatwerk waarbij deskundig bijstand vanzelfsprekend is, zonder daarbij het menselijk aspect uit het oog te verliezen.

Opleiding:
Nederlands recht (Rijksuniversiteit Groningen)

Rechtsgebieden:
Aansprakelijkheidsrecht/Personenschade,
Financieel recht

Nevenactiviteiten:
Lid LawLink

Wat wij doen

U kunt letselschadevergoeding krijgen voor de lichamelijke én de geestelijke schade zolang deze schade is ontstaan door het ongeluk/misdrijfVeel handelingen kunnen letselschade veroorzaken, zoals bijvoorbeeld:

De opsomming is uiteraard slechts een greep van de situaties waar u als mens ongewild geconfronteerd mee kunt worden. Onze advocaten hebben ervaring op alle gebieden van letselschade. Wij zijn altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en de laatste stand van zaken.