Wat wij doen

Vaststellen van aansprakelijkheid

Onze hoofdwerkzaamheden bestaan uit het verhalen van uw materiële schade, zoals letselschade bij lichamelijk of geestelijk letsel of overlijden, economische schade, en immateriële schade zoals reputatieverlies, persoonlijke smart, het besmeuren van de reputatie van een overledene e.d. Voorts staan wij u bij in een aanvraag voor het Schadefonds Geweldsmisdrijven, een verzoek tot vervolging als een zaak door het OM wordt geseponeerd en u het daar niet mee eens bent, en tot slot ondersteunen wij u ook bij het doen van aangifte indien de politie weigerachtig is in het opnemen daarvan.

Een verkeersongeval

De meest voorkomende zaak in onze praktijk is een verkeersongeval. Het is belangrijk om te onderzoeken wat de toedracht van het ongeval is geweest.

Ongeluk tijdens het sporten

Iedereen heeft wel iemand in de familie die na een sportevenement geblesseerd thuiskomt.

Door huisdieren

Heeft u letselschade opgelopen door toedoen van een dier dan is de bezitter van dit dier veelal aansprakelijk. Schuld is hierbij niet nodig, de bezitter van een dier is risico-aansprakelijk voor de letselschade van een ander.

Een val

Een ongeluk op straat zit in een klein hoekje. Een val over een losliggende stoeptegel, over een scheefliggende putdeksel of een gat in de weg. De meeste van deze ongevallen hebben letsel tot gevolg, zoals botbreuken of hoofdletsel. Veel mensen weten niet dat ze in

Een bedrijfsongeval

Bij een bedrijfsongeval kunt u denken aan een werknemer die gewond raakt door het werken met zware machines, van de ladder valt of een ongeluk krijgt tijdens een bedrijfsuitje.

Een medische fout

Het vertrouwen in artsen is gelukkig groot maar met menselijk handelen kunnen er ook menselijke fouten gemaakt worden.

Een misdrijf/overtreding

Dagelijks vinden er helaas misdrijven plaats waardoor (vaak ernstig) letsel ontstaat. U kunt bijvoorbeeld denken aan geweld in het uitgaansleven, een vechtpartij of huiselijk geweld, bedreiging, en zeer ernstige zaken zoals zedenmisdrijven, (poging) doodslag.

Onveilige producten

Wanneer u letsel oploopt doordat een product gebrekkig is, kunt u de producent van dit product aansprakelijk stellen.

Schadefonds geweldsmisdrijven

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven verstrekt een financiële tegemoetkoming aan slachtoffers die in Nederland ernstig fysiek of psychisch letsel hebben opgelopen.

Verzoek tot vervolging (artikel 12 Sv)

Het Openbaar Ministerie heeft in Nederland het alleenrecht op strafververvolging. Dat houdt in dat alle zaken individueel worden beoordeeld. Het is goed mogelijk dat het Openbaar Ministerie (het OM) heeft besloten dat de verdachte niet wordt vervolgd (sepot).

Aangifte geweigerd

Wij krijgen regelmatig te horen dat de politie geen aangifte wil opnemen en de meest voorkomende redenen die vaak de revue passeren