Letselschadekantoor Noord Nederland

Letselschade door een misdrijf of overtreding

Dagelijks vinden er helaas misdrijven plaats waardoor (vaak ernstig) letsel ontstaat. U kunt bijvoorbeeld denken aan geweldsdelicten zoals (zware) mishandeling of huiselijk geweld, bedreiging en belediging, en zeer ernstige zaken zoals zedenmisdrijven waaronder verkrachting en kindermisbruik, (poging tot) doodslag en moord, mensenhandel en mensensmokkel. Echter, ook overtredingen kunnen ernstige gevolgen teweeg brengen (denk hierbij aan stelselmatige inbreuken op iemands privacy).

Schadevergoeding voor de geleden schade

Wanneer de dader zich dient te verantwoorden voor de strafrechter, is het voor u mogelijk zich te voegen in het strafproces. Als benadeelde partij kunt u zich voegen om uw letselschade vergoed te krijgen. Daarnaast hebt u ook bijzondere rechten als benadeelde partij in de procedure. Om u te voegen in het strafproces, kunt u gebruik maken van een voegingsformulier “benadeelde partij of schadeopgaveformulier”. Middels dit formulier doet u opgave van uw letselschade. Het is heel belangrijk om uw schadeposten zo goed en zo overzichtelijk mogelijk te onderbouwen. De behandeling van de vordering van de benadeelde partij mag geen onevenredige belasting van de strafzaak opleveren. Dat is een belangrijke ontvankelijkheidsdrempel voor het in behandeling kunnen nemen van de vordering benadeelde partij. Als de schade niet eenvoudig en inzichtelijk is voor de strafrechter(s), dan kan de schade niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat wil niet zeggen dat u uw schade niet vergoed krijgt, maar dan dient de civiele rechter daarover een uitspraak te doen en dat kan helaas behoorlijk wat tijd in beslag nemen. Zo blijft u als slachtoffer geconfronteerd worden met de gevolgen. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om een schadevergoeding te ontvangen van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Dit is met name een uitkomst wanneer het niet mogelijk is de dader aan te spreken (of wanneer u dit niet wilt) of wanneer de dader niet in staat is uw letselschade te vergoeden.

Onze advocaten hebben een ruime ervaring in de strafrechtpraktijk en weten precies waar een “vordering benadeelde partij” aan dient te voldoen. Bovendien nemen onze advocaten ook de tijd voor minderjarige slachtoffers om ze met raad en daad bij te staan en ze gezien hun leeftijd zoveel mogelijk te beschermen. Laat u derhalve goed informeren en neem contact op middels het online contactformulier, zodat er zo spoedig mogelijk, samen met u, een spoedige afwikkeling in gang kan worden gezet.

Neem direct contact op

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op!