Letselschadekantoor Noord Nederland

Bent u een slachtoffer van mensenhandel of mensensmokkel?

Mensensmokkel is het illegaal begeleiden of vervoeren van mensen naar een ander land en mensenhandel is een bijzondere categorie van mensensmokkel gericht op uitbuiting, vooral in de seksindustrie. Andere voorbeelden zijn arbeidsuitbuiting, gedwongen bedelarij en het onder dwang laten plegen van criminele activiteiten.

Het is een grove inbreuk op de menselijke waardigheid en de lichamelijke en geestelijke integriteit van slachtoffers en wordt terecht gezien als een grove schending van fundamentele mensenrechten.

De eerste stap die genomen moet worden is het doen van een aangifte en het eventueel aanmelden voor een verblijf in een zogeheten blijf-van-mijn-lijfhuis. Uw letselschade advocaat zal u hierbij ondersteunen. Om u duidelijk te kunnen voorlichten over de verschillende aspecten van mensenhandel of mensensmokkel het navolgende:

Slachtoffer arbeidsuitbuiting?

We spreken van arbeidsuitbuiting als mensen – vrijwillig of gedwongen – werken en anderen hun inkomsten afnemen en/of hen onder mensonterende omstandigheden laten werken. Arbeidsuitbuiting is meer dan slecht werkgeverschap. Het gaat om een combinatie van ernstige, vaak onmenselijke situaties op de werkvloer, waarbij vaak sprake is van dwang, geweld, chantage, fraude en misleiding. Er is niet specifiek een sector te noemen maar veelvoorkomend zijn bijvoorbeeld de land- en tuinbouw, horeca, bouw, en in de schoonmaak- en uitzendbranche. Er zijn vaak voldoende aanwijzingen die erop kunnen duiden dat u slachtoffer bent van arbeidsuitbuiting. Let op, het is slecht een indicatie van omstandigheden die erop kunnen wijzen dat u slachtoffer bent van arbeidsuitbuiting bijvoorbeeld; gevaarlijk en ongezond werk, lange werkdagen, slecht betaald, niet betaald of de betaling wordt uitgesteld, geen eigen paspoort, met valse beloften naar Nederland bent gehaald, mishandeld, gechanteerd, gedwongen of bedreigd, schulden moet inlossen, illegaal in Nederland verblijft, bang bent voor uitzetting, (een groot deel van) de inkomsten moet afdragen, niet kan beschikken over uw eigen geld, zwarte (contante) betalingen, niet verzekerd, in een bedrijfspand of op het bedrijfsterrein woont, of slechte huisvesting (kleine kamers met veel mensen), beperkte bewegingsvrijheid.

Slachtoffer seksuele uitbuiting?

Wanneer iemand wordt gedwongen om seksuele diensten te verlenen, dan spreken we over seksuele uitbuiting. Het gaat om gedwongen seksuele handelingen tegen betaling in de vorm van geld of van andere vergoedingen zoals kleding of eten, of de belofte daarvan. Er wordt daarbij misbruik gemaakt van iemands kwetsbaarheid, ondergeschikte positie of vertrouwen, voor seksuele doeleinden, waaronder commerciële. Mannen en vrouwen, volwassenen en kinderen, iedereen, ongeacht zijn of haar juridische status, kan slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting.

De slachtoffers in Nederland zijn vooral afkomstig uit Midden- en Oost-Europa en uit Afrika. Voor slachtoffers bestaat de ‘B9-regeling’, die recht geeft om voor de duur van het onderzoek en vervolging legaal in Nederland te verblijven. Sinds 1999 deden honderden mensen, bijna allen vrouwen, een beroep op die regeling. Volgens cijfers uit 2003 van de Nederlandse ‘Nationaal rapporteur mensenhandel’ zijn de handelaren voor ongeveer driekwart man, de slachtoffers voor bijna 100 procent vrouw.

Seksuele uitbuiting omvat onder andere prostitutie en pornografie onder dwang en gedwongen seksuele dienstverlening in bars, hotels, kuuroorden, massagesalons en de entertainmentsector. Het kan gaan om seksuele diensten aan vreemden, of aan bekenden, bijvoorbeeld in het geval van gedwongen seks met vrienden van je partner. In dat laatste geval spreken we over een bijzondere vorm van seksuele uitbuiting namelijk uitbuiting door loverboys. Dat zijn (jonge)mannen die ervoor zorgen dat een meisje of vrouw verliefd op en/of afhankelijk van de loverboy wordt. Daarna wordt zij door misleiding of onder dwang in de prostitutie te werk gesteld. Sommige vrouwen gaan vrijwillig aan het werk, in de veronderstelling dat ze met hun inkomsten sparen voor een gezamenlijke toekomst met de loverboy of om hem uit nijpende schulden te helpen. Als ze dan willen stoppen staat de loverboy dat niet toe en blijkt het geld meestal verdwenen. Net zoals bij arbeidsuitbuiting kan er een indicatie zijn dat u slachtoffer bent van seksuele uitbuiting bijvoorbeeld: gedwongen om seks te hebben tegen uw zin in, gedwongen wordt seks te hebben tegen betaling, waarbij u het geld moet afdragen, dwang om om seks te hebben met (on)bekenden of vrienden, subjectieve dwang om “schulden” af te lossen door seks te hebben met (on)bekenden en/of wordt gedwongen om mee te doen aan de productie van pornografisch materiaal.

Slachtoffer van criminele uitbuiting of gedwongen criminaliteit?

Iemand dwingen tot crimineel gedrag of tot bedelarij is een vorm van mensenhandel maar soms lastig te duiden. Criminele uitbuiting van kinderen of volwassenen is een relatief onbekende vorm van uitbuiting. Het gaat dan bijvoorbeeld om zakkenrollerij, winkeldiefstal of geld weggrissen van mensen bij een geldautomaat. De buit gaat daarbij naar de uitbuiter, iemand die de macht heeft over het slachtoffer, bijvoorbeeld omdat hij diens paspoort bezit of op een andere manier druk kan uitoefenen. De uitbuiter kan onderdeel zijn van een crimineel netwerk, maar het kan ook iemand zijn die familie is van het slachtoffer. Bij kinderen zit er vaak een bepaalde afhankelijkheid aan vast, zoals eten, huisvesting en een zekere mate van veiligheid. Hoewel dit vaak een onzichtbaar fenomeen is, staat u als slachtoffer niet alleen. Enkele voorbeelden dat u slachtoffer bent van gedwongen criminaliteit zijn; dat u mensen moet beroven of hun zakken moet rollen, moet bedelen, en waarbij u moet inbreken en/of te stelen, waarbij u in alle gevallen de buit moet afstaan.

Vanuit ons letselschadekantoor staan onze advocaten slachtoffers in heel Nederland bij. Het kantoor is al jaren verbonden aan de High-Trust regeling van de Raad voor Rechtsbijstand en onze advocaten voldoen aan de vereisten voor gesubsidieerde rechtsbijstand in het kader van letselschadezaken waardoor zij u op basis van gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) kunnen bijstaan. De bijstand van onze advocaten is, zonder enig voorbehoud, gratis zodat u nooit voor onaangename verrassingen komt te staan. Neem contact op via 0597-431996 of per mail.

Neem direct contact op

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op!