Onze dienstverlening

Een schadevergoeding zal de gevolgen van uw schade nooit geheel weg kunnen nemen.

Een vergoeding kan echter wel helpen de gevolgen, veroorzaakt door een ander, draaglijker te maken.

Vaststellen van aansprakelijkheid

Een belangrijke stap bij het afhandelen van schade is het vaststellen van de aansprakelijkheid van de wederpartij. De wederpartij kan de aansprakelijkheid voor uw letselschade volledig erkennen, gedeeltelijk erkennen of afwijzen. Het kan daarvoor noodzakelijk zijn om de rechter te vragen om een oordeel te geven over de aansprakelijkheid.

In veel gevallen ligt het erkennen van aansprakelijkheid bij letselschade voor de hand. Er zijn diverse wettelijke regelingen die slachtoffers beschermen en aangeven wie in bepaalde situaties aansprakelijk is voor de opgelopen letselschade. In strafzaken werkt het echter weer net iets anders en dient u zich als benadeelde partij (slachtoffer) te voegen in de strafzaak.

Opgave van uw schade

Als benadeelde partij kunt u zich voegen om uw schade vergoed te krijgen. Daarnaast hebt u ook bijzondere rechten als benadeelde partij in de procedure. Om u te voegen in het strafproces kunt u gebruik maken van een voegingsformulier benadeelde partij of schadeopgaveformulier. Middels dit formulier doet u opgave van uw letselschade. Het is heel belangrijk om uw schadeposten zo goed en zo overzichtelijk mogelijk te onderbouwen. De behandeling van de vordering van de benadeelde partij mag geen onevenredige belasting van de strafzaak opleveren. Dat is een belangrijke ontvankelijkheidsdrempel voor het in behandeling kunnen nemen van de vordering benadeelde partij. 

Als de schade niet eenvoudig en inzichtelijk is voor de strafrechter(s) dan kan de schade niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat wil niet zeggen dat u uw schade dan niet vergoedt krijgt maar dan dient de civiele rechter daarover een uitspraak te doen en dat kan helaas behoorlijk wat tijd in beslag nemen en zo blijft u als slachtoffer geconfronteerd worden met de gevolgen.

Neem direct contact op

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op!

Mr. P.C. Schutte

Mr. W.G. ten Have

Over ons

Als letselschade advocaat helpen wij slachtoffers van letselschade aan erkenning en een rechtvaardige schadevergoeding door heel Nederland. We zijn voornamelijk actief in en om de steden Groningen, Leeuwarden, Assen, Emmen, Drachten, Hoogeveen, Sneek, Meppel, Heerenveen, Hoogezand en Winschoten.