Letselschadekantoor Noord Nederland

Letselschade door een medische fout

Het vertrouwen in artsen is gelukkig groot, maar met menselijk handelen kunnen er ook menselijke fouten gemaakt worden. Er is sprake van een medische fout wanneer een arts niet heeft gehandeld zoals van hem of haar in redelijkheid mocht worden verwacht. Denk daarbij aan een gemiste diagnose, onjuiste operatietechnieken, de toediening van onjuiste medicatie of het onvoldoende informeren over de risico’s. Alleen wanneer een arts daadwerkelijk iets fout heeft gedaan, kan de arts aansprakelijk zijn voor de hierdoor ontstane schade. Wanneer er iets fout is gegaan, zoals in het geval van een complicatie, is er lang niet altijd sprake van een medische fout.

Neem direct contact op

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op!

GRATIS dienstverlening

Wij zullen u nóóit een rekening toesturen. Bovendien zijn wij ook gerechtigd om gefinancierde rechtsbijstand voor u aan te vragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Ons credo dat wij u nooit een rekening zullen toesturen betekent ook daadwerkelijk dat wij u geen kosten in rekening gaan brengen. Indien in een zaak derhalve kosten zijn gemaakt en achteraf blijkt dat de zaak niet haalbaar is dan vallen de verrichte werkzaamheden onder ons ondernemersrisico.