Verzoek tot vervolging (artikel 12 Sv)

Verzoek tot vervolging (artikel 12 Sv)

Het Openbaar Ministerie heeft in Nederland het alleenrecht op strafververvolging. Dat houdt in dat alle zaken individueel worden beoordeeld. Het is goed mogelijk dat het Openbaar Ministerie (het OM) heeft besloten dat de verdachte niet wordt vervolgd (sepot). Een andere mogelijkheid is dat het OM heeft besloten dat de officier van justitie een straf oplegt en de rechter de zaak niet gaat behandelen. Indien u aangifte heeft gedaan, dan kan het goed zijn dat u het niet eens bent met het sepot of met de afdoening bij de officier. In die gevallen kunt u daarover een klacht indienen. Dat is een verzoek aan het gerechtshof, om alsnog tot vervolging over te gaan. Dit wordt een artikel 12 Sv procedure genoemd. Het gerechtshof besluit na beoordeling van de klacht of de verdachte alsnog voor de rechter moet komen.

Indien u slachtoffer, een nabestaande of rechtstreeks belanghebbende bent, dan kunt u een artikel 12 Sv procedure starten. De klacht moet worden ingediend binnen drie maanden vanaf het moment dat de beslissing van het OM ontvangen is.

Nadat de klacht ontvangen is, is de advocaat-generaal (de A-G) aan zet. De A-G vraagt alle informatie over de zaak op, waaronder bij de officier van justitie die de zaak heeft behandeld en bij de politie voor onderzoekdetails. De A-G doet ook nader onderzoek indien hij dat nodig acht. Daarna geeft de A-G een advies over het wel of niet voor de rechter brengen van de verdachte. Naar aanleiding van dit advies, bepaalt het gerechtshof of het nodig is u te horen. U kunt dan uitleggen waarom u het niet eens bent met de beslissing van de officier van justitie en waarom u vindt dat de verdachte voor de rechter moet komen.

Een belangrijk punt is dat de zitting wordt gehouden achter gesloten deuren. Dit houdt in dat er geen pers en/of publiek aanwezig is. Alleen u als slachtoffer of nabestaande, uw advocaat en de A-G zijn aanwezig. Het gerechtshof kan besluiten om ook de verdachte te horen. Dat gebeurt meestal niet tijdens dezelfde zitting. De verdachte is niet verplicht om naar de zitting te komen.

Indien het gerechtshof het eens is met het standpunt van de officier van justitie, dan wijst het gerechtshof uw klacht af waarmee de zaak definitief is geëindigd. Indien het gerechtshof het eens is met uw klacht, dan wordt deze gegrond verklaard, waarna de officier van justitie de opdracht krijgt om de zaak verder te onderzoeken of de zaak aan de rechter voor te leggen.

Neem direct contact op

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op!

Vaststellen van aansprakelijkheid

Letselschade is de schade aan uw lichaam (de materiële schade) of uw geestelijk welzijn (de immateriële schade) die u bij een ongeluk of een gerichte aanval kunt oplopen. U kunt letselschadevergoeding krijgen voor de lichamelijke én de geestelijke schade zolang deze schade is ontstaan door het ongeluk/misdrijf. Veel handelingen kunnen letselschade veroorzaken, zoals bijvoorbeeld: