Schadefonds Geweldsmisdrijven

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven verstrekt een financiële tegemoetkoming aan slachtoffers die in Nederland ernstig fysiek of psychisch letsel hebben opgelopen. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven kan een uitkering verstrekken van € 1.000,00 tot € 35.000,00. De tegemoetkoming van het Schadefonds Geweldsmisdrijven is ook voor nabestaanden van slachtoffers van een geweldsmisdrijf of dood door schuld. Door de inwerkingtreding van de Wet affectieschade is het Schadefonds er nu ook voor naasten van slachtoffers die ernstig en blijvend letsel hebben opgelopen. Met de tegemoetkoming in de geleden schade erkent het Schadefonds het onrecht dat slachtoffers is aangedaan. Zo draagt het Schadefonds bij aan het herstel van vertrouwen.

Schadefonds

Wij adviseren over de aanvraag bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven en helpen u bij het invullen van het aanvraagformulier. Daarbij is het wel belang om te weten dat de dader aansprakelijk blijft voor het vergoeden van de schade. Is dit niet mogelijk en wordt de schade ook niet op een andere wijze vergoed of heeft u als slachtoffer de angst dat de dader verhaal komt halen? Dan kan u terecht bij het Schadefonds. De eventueel ontvangen schadevergoeding van anderen moet achteraf wel aan het Schadefonds worden terugbetaald.

Elke nabestaande die recht heeft op een uitkering, krijgt een vast bedrag van € 5.000,00. Daarbovenop kan er een extra tegemoetkoming voor uitvaartkosten en voor schade wegens inkomensverlies van de overledene worden uitgekeerd, mits dit goed onderbouwd is door verzekeringsspecificaties, loonstroken of jaaropgaven.

Voorwaarden vergoeding

Er zijn bepaalde voorwaarden om een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven te krijgen. U was bijvoorbeeld zelf niet schuldig aan het geweldsmisdrijf. U moet uw aanvraag binnen 10 jaar na de datum van het misdrijf indienen. Of binnen 10 jaar na de dood van het slachtoffer. Bent u slachtoffer geworden van een geweldsmisdrijf in een ander EU- land? Dan kunt u via het Nederlandse schadefonds een uitkering aanvragen. Het Schadefonds stuurt de aanvraag dan door naar het schadefonds van dat land.

Neem direct contact op

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op!

Vaststellen van aansprakelijkheid

Letselschade is de schade aan uw lichaam (de materiële schade) of uw geestelijk welzijn (de immateriële schade) die u bij een ongeluk of een gerichte aanval kunt oplopen. U kunt letselschadevergoeding krijgen voor de lichamelijke én de geestelijke schade zolang deze schade is ontstaan door het ongeluk/misdrijf. Veel handelingen kunnen letselschade veroorzaken, zoals bijvoorbeeld: